Historia

Historien om Larsbo gård handlar först om byn, som blev till i mitten på 1700-talet, sen om gården som byggdes 1920.

Lars Bosses omöjliga projekt....

I mitten av 1700-talet kom en disponent Lars Bosse från Söderhamn upp hit i skogen mellan Arbrå och Enånger.
Han drevs av tidens pionjäranda i de norrländska skogarna, kan man tänka.
Då var det möjligt att åtnjuta skattefrihet, om man startade nybyggen i ödsliga trakter.
Inte nog med att han lät dika ut myrmarker, för att få brukbara täkter att odla, han grävde en kanal, nästan en kilometer lång, från sjön Hälsen, ner till sjön Mjusen. Detta för att bättra på flödet i sjösystemet, för att kunna anlägga en såg strax öster om Ysen.
1752 anlade han sågverket, som blev södra norrlands första finbladiga ramsåg.
Samma år kom de första sågverksarbetarna med familjer till platsen, som fått namnet Larsbo. Här började Larsbo by växa, torpstugor och kojor timrades runt ägorna.
Totalt ett 20-tal torp byggdes i skogen under denna tid.
Här blev boplatsen för ett 50-tal vuxna människor under många år.
Mitt i skogen med 2 mil till byarna Enånger och Arbrå.

Dessa fotografier visar hur delar av Larsbo by såg ut kring 1900-talets början. Överst vy västerut med Ysberget i bakgrunden, Mattons torpställe till vänster och Sundströms längst till höger i bild.

Här till vänster vy österut, med Stultsjön i bakgrunden, Per Ers torpstuga längst till vänster. Larsbo Skolhus längst till höger. Skolhuset byggdes 1840 var i bruk fram till 1900-talets början. Efter skolnedläggningen fick Larsbobarna gå 7 kilometer till Grängsjö, varannan dag under vintern , för att lära katekesen och räknelära...

En riktigt stor Domängård

Under åren som gick från etablering av sågverk och by, har Larsboskogen ägts och förvaltats av många skiftande ägarkonstellationer.
Under en period ägdes Larsbo av samma familj, som drev Boda Bruk och Långvinds Bruk.
Då gick kolfororna tätt, från kolmilorna i Larsbo , till bruken i Boda och Långvind, där man förädlade järnet.
Under början av 1900-talet ägdes skogen i Larsbo av disponent Burchardt på Forsså Bruk i Näsviken. Han lät bygga villan i Larsbo 1920, för att brukas som arrendatorbostad och boende för skogsarbetare med familjer.
Efter ett par år köptes skog och gård av staten. Sedan dess, fram till 1995, har Larsbo gård varit i statens (Domänverkets) ägo. Med sina 20 hektar jordbruksmarker och 4 lägenheter i bostadshuset, var nog detta helt klart den största Domängård som funnits....
Villkoren för den som arrenderade gården var tuffa, 6 hästar och 12 kor skulle hållas , de 20 hektaren mark brukas. Kronojägaren som basade över skogen och dess innevånare, skulle ha fri tillgång till ost och smör från gården.

Larsbogård

825 96 ENÅNGER

0650-55 30 10
0650-55 30 01

info@larsbogard.nu www.larsbogard.se

Om Larsbogård

Det är en avkrok, mitt i skogslandet med natur, djur och tystnad runtomkring.
Här lever vi med årstidernas växlingar i skog och mark. Tempot går i takt med livet och dess svängar, i nära samklang med naturen. Vi gillar att ta väl hand om våra gäster, så besöket blir minnesvärt... I den här trakten har männniskor bott och verkat sedan järnåldern, kanske ännu längre... Som gäst hos oss, får du alltid en bit av vår tid, omsorger och hela vår gästfrihet!


MADE BY ohappa